• Polish (PL)
  • English (UK)

Statystyka

 

W sumie w latach 2000-2016 Program ukończyło 699 stypendystów z jedenastu krajów, w tym 373 osoby z Ukrainy, 137 z Białorusi, z Rosji – 43 osoby, Litwy – 12, Słowacji – 10, Armenii – 25, Gruzji – 47, Mołdowy – 19, Kazachstanu – 18, Azerbejdżanu - 7  i  z Kirgistanu - 8 osób.


Przyznano 209 dyplomów z wyróżnieniem. Najwięcej stypendystów w tym okresie reprezentowało dziedzinę ekonomii i zarządzania – 223 osoby, prawa – 116 osób oraz administracji publicznej – 90 osób. Najliczniejszą grupę zawodową stanowili pracownicy wyższych uczelni (274 osoby) oraz urzędnicy i eksperci (173 osoby). 


 


 

 

 

Wyniki rekrutacji na stypendia 2017/2018

 

Wyniki rekrutacji na stypendia 2016/2017


Wyniki rekrutacji na stypendia 2015/2016


Wyniki rekrutacji na stypendia 2014/2015