• Polish (PL)
  • English (UK)

Fundacja Liderzy Przemian

Administrator Programu

FLP logo male 

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Oba programy mają charakter międzynarodowy i łączy je podobieństwo grup docelowych, co daje możliwość rozwoju współpracy i zakresu działań w przyszłości. 

Misją Fundacji Liderzy Przemian jest wspieranie elit państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej – liderów i profesjonalistów, którzy wykazują się postawą obywatelską, tworzą w swoich krajach nowe standardy życia oraz dążą do modernizacji w różnych obszarach dla dobra ogółu.
Fundacja realizuje swoją misję poprzez:
1. Dzielenie się doświadczeniami Polski z procesu transformacji systemowej oraz integracji euroatlantyckiej.
2. Promowanie wartości demokratycznych, obywatelskich oraz związanych z gospodarką rynkową.
3. Promocja Polski jako kraju przyjaznego i zainteresowanego budowaniem współpracy w regionie. Wspieranie rozwoju dyplomacji społecznej.
4. Wspieranie współpracy polskich i zagranicznymi organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych.